Skip to content

La til en jobb som erstatter "versjon: beta" i antora.yml med "versjon:...

Guldberg, Erik requested to merge beta into master

La til en jobb som erstatter "versjon: beta" i antora.yml med "versjon: master" ved merge over til master.

Merge request reports