Skip to content

Fjernet punkt om kulturminner i kulturminnesøk, da informasjonen ikke stemmer...

Guldberg, Erik requested to merge fjernet_punkt_om_kulturminnesok into master

Fjernet punkt om kulturminner i kulturminnesøk, da informasjonen ikke stemmer for dagens versjon av kulturminnesøk.

Merge request reports