Skip to content

La til regel om at trigger kun skal kjøres hvis det er master branch som er oppdatert.

Guldberg, Erik requested to merge ci_cd_oppdatering into master

Merge request reports