Gitlab.ra.no

Tilgang for Riksantikvarens ansatte

Personer som er knyttet til Riksantikvaren, skal logge seg på med sitt Windows-brukernavn og -passord i fanen LDAP.

Andre

Tilgang for personer som ikke er ansatt hos Riksantikvaren gis kun ved behov.

Gitlab.ra.no